Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Sprawozdanie komendy i inne dokumenty zjazdowe

Już 9 listopada 2017 r. o godz. 17:30 w siedzibie hufca przy ulicy Olimpijskiej 9 odbędzie się Zjazd Nadzwyczajny Hufca.
 
W plikowni dostępne są dokumenty zjazdowe dla delegatów -> PRZEJDŹ DO PLIKOWNI
 
Lista osób uprawnionych do udziału w Zjeździe z głosem decydującym zamieszczona jest w RL. 12/2017  z dn. 19.10.2017 r.
 
phm. Tomasz Jachimek
członek komendy hufca