Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Nowy rozkaz komendantki hufca

W Plikowni dostępny jest już nowy rozkaz komendantki hufca odczytany podczas Rozpoczęcia Roku. Jak zwykle dużo przydatnych informacji - m.in. wyniki mian drużyn, super drużynowi i wyróżnieni odznaką Zasłużony dla Hufca Łódź-Polesie.

<< ROZKAZ L. 10/2017 >>

 

pwd. Michalina Andrzejczyk
instruktorka ZPI hufca