Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Najnowszy rozkaz Komendantki Hufca

W Plikowni dostępny jest już nowy rozkaz komendantki hufca
z dnia 03.10.2017r. W środku znajdziecie m.in. zaliczenie służby instruktorskiej za rok 2016/2017. Serdecznie zachęcamy do czytania! 

<< ROZKAZ L. 11/2017 >>

 

pwd. Michalina Andrzejczyk
instruktorka ZPI hufca