Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP


W Łodzi trwa jeden z najważniejszych pozytywnych procesów od bardzo dawna, czyli rewitalizacja. Proces odnowy tkanki miejskiej ma wpływ także, a może przede wszystkim, na mieszkańców Łodzi. Społeczna zmiana, która zadzieje się podczas procesu rewitalizacji, musi być udziałem wszystkich łodzian.


Dużym problemem jest dziś niewiedza dotycząca rewitalizacji. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że to nie tylko remont kamienic i ulic, a przede wszystkim odnowa socjalna.
Ta niewiedza dotyka w równym stopniu wszystkich także nas i bardzo chcemy to zmienić.


Harcerstwo od lat działa na poziomie zmian społecznych – wspierając i edukując dzieci i młodzież. Nasze działania zmieniają otaczający świat poprzez pracę wychowawczą z naszymi podopiecznymi.

Naszymi działaniami są, wpisane także w Gminny Projekt Rewitalizacji w zakresie zmian społecznych:

 • Organizacja działań samopomocowych,
 • Mikrodziałania sąsiedzkie,
 • Animacja kultury,
 • Działania na rzecz upiększania miasta,
 • Amatorskie inicjatywy twórcze,
 • Działalność sportowa,
 • Aktywność fizyczna,
 • Edukacja prozdrowotna – dotycząca otyłości i innych chorób cywilizacyjnych,
 • Edukacja prozdrowotna – profilaktyka uzależnień,
 • Edukacja pozaformalna - w zakresie m.in. historii, nauk ścisłych, pierwszej pomocy, języków obcych,
 • Edukacja pozaformalna – umiejętności interpersonalne,
 • Edukacja pozaformalna – umiejętności przydatna do zdobycia pracy,
 • Wsparcie dla seniorów,
 • Wsparcie dla najmłodszych mieszkańców,
 • Wychowanie obywatelskie.

Zadaniem projektu będzie poszerzanie wiedzy o mieście i tym co ma się w nim zadziać.
Zależy nam by problem niewiedzy został zniwelowany. Świadomość i wiedza pozwolą przeprowadzić rewitalizację ze wsparciem mieszkańców miasta i mamy na myśli nie tylko przyzwolenie, ale także zaangażowanie i współtworzenie.
Chcemy by harcerze stali się częścią tej zmiany, nie wyobrażamy sobie, że nie podejmujemy działań na rzecz rewitalizacji. Naszą motywacją jest przede wszystkim to, że rewitalizacja dotyczy nas samych – harcerzy mieszkających w strefie rewitalizowanej oraz instruktorów, mieszkańców miasta chcących mieć na nie wpływ.

Zapraszamy na naszą stronę na FB, gdzie informujemy o wydarzeniach projektu.