Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

­­­KONTRAKT NAMIESTNIKA WĘDROWNICZEGO
podpisany w dn. 8 listopada 2012 r.


Ja, jako namiestnik:

 • będę dbać o rozwój kadr
 • będę motywować kadry drużyn do działania
 • przynajmniej raz w roku zorganizuję warsztaty dla kadr drużyn wędrowniczych
 • przynajmniej raz w roku zorganizuję imprezę dla wszystkich drużyn wędrowniczych w hufcu
 • w razie problemów w drużynie pomogę kadrze znaleźć rozwiązanie
 • będę kontrolować jakość działania drużyn wędrowniczych  w hufcu
 • stworzę i będę dbać o wykonanie planu pracy namiestnictwa, dostosowując go do potrzeb kadr drużyn
 • będę organizować regularne spotkania namiestnictwa


My, jako kadry drużyn wędrowniczych będziemy:

 • brać udział w życiu namiestnictwa
 • przestrzegać terminów
 • szczerze informować o problemach w drużynie
 • zdawać plany pracy i rozliczać się z ich realizacji
 • wywiązywać się ze zleconych i zaakceptowanych zadań w namiestnictwie
 • odpowiadać na maila namiestnika


Podpisali:
Sylwia Buczyk
Anna Cichosz
Piotr Wojtaszek
Emilia Radecka
Bartłomiej Szostek
Magdalena Dąbkowska
Marta Ignaczak
Michał Werner