Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Przydatne strony:

Magazyn wędrowniczy „Na Tropie” http://natropie.zhp.pl/

Miesięcznik instruktorów ZHP „Czuwaj” - http://czuwaj.pl

Wydział Wędrowniczy GK ZHP - http://www.wedrownicy.zhp.pl/