Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Komenda Hufca

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nowego komendanta hufca i nową komendę hufca. Aktualny skład władz hufca zamieszczamy poniżej.

hm. Magdalena Dąbkowska – komendantka hufca
hm. Dorota Łapińska – zastępczyni komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą
phm. Marta Ignaczak – zastępczyni komendanta hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą
phm. Agnieszka Kubicka – skarbnik
phm. Michał Werner – kwatermistrz
phm. Tomasz Jachimek – członek komendy ds. promocji i wizerunku
pwd. Anita Ograbek – członkini komendy ds. organizacji i pozyskiwania środków

DYŻURY CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA 

Dyżury pełni komendantka hufca w poniedziałki i czwartki od 18 do 20.

Pozostali członkowie komendy nie pełnią ustalonych dyżurów, są do Waszej dyspozycji wg potrzeb.

CO KTO MOŻE PODPISAĆ?

Karty biwaku może podpisać każdy członek komendy. Podobnie pisma, prośby wewnętrzne. Umowy, dokumenty finansowe (nie dotyczy wewnętrznych finansowych spraw typu prośba z dofinansowanie z konta szczepu itd.) podpisuje komendantka łącznie ze skarbnikiem, kwatermistrzem (Michał​) lub członkiem komendy ds. organizacyjnych (Anita​). Pozostałe pisma, dokumenty w zależności od treści podpisuje tylko komendantka lub także członkowie komendy.