Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Komisja Rewizyjna

W dniu 24 października 2015 roku Zjazd Hufca Łódź-Polesie wybrał nową komisję rewizyjną. 

phm. Sylwia Białecka - przewodnicząca
phm. Magdalena Orłowska - sekretarz Komisji
phm. Sylwia Kacprzak - członkini Komisji
phm. Stanisław Sałajczyk - członek Komisji

W komisji istnieje jeden vacat za phm. Karolinę Nowicką-Tkaczyk, która złożyła rezygnację z członkowstwa w ZHP.