Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Krzyż „Za zasługi dla ZHP”

Instruktorzy naszego Hufca wielokrotnie byli odznaczani przez władze ZHP. Poniżej zamieszczamy listę instruktorów, którzy działają bądź działali w naszym Hufcu, a zostali odznaczeni Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Odznaczenie to jest nadawane przez Przewodniczącego ZHP, zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.

Stopień

Imię i nazwisko

Nazwa odznaki Data i rozkaz nadania Uwagi
hm. Alina Zalech Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 347 10.03.1981 - 4/81  
hm. Władysław Leman Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 783 05.07.1983 - 9/83  
hm. Bronisław Kubiak Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 694 19.04.1984 - 9/84  
hm. Marek Więckowski Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 3752 21.04.1997 - 5/97  
hm. Anna Stelmasiak Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” B-9275 21.04.1997 - 5/97  
hm. Marzanna Topolska Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” B-9275 21.04.1997 - 5/97  
hm. Janusz Boisse Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 5/99  
hm. Mieczysław Mika Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 4099 31.11.1999 - 12/99  
hm. Witold Mockałło Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 4120 31.11.1999 - 12/99  
hm. Andrzej Leman Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” B-9939 31.03.2001 - 5/01  
hm. Katarzyna Sawiak Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” B-9940 31.03.2001 - 5/01  
hm. Andrzej Leman Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP" 4666 26.10.2007 - 13/07  
hm. Katarzyna Sawiak Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 4671 26.10.2007 - 13/07  
hm. Marcin Tkaczyk Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” C-0571 26.10.2007 - 13/07  
phm. Tomasz Miksa Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/107 26.10.2007 - 13/07  
phm. Maciej Olejnik Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/111 26.10.2007 - 13/07  
phm. Agnieszka Rytel Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/014 26.10.2007 - 13/07  
phm. Rafał Rytel Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/015 26.10.2007 - 13/07  
phm. Marta Tarnowska Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/120 26.10.2007 - 13/07  
phm. Wiktor Wróblewski Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 07/122 26.10.2007 - 13/07  
phm. Ryszard Kowski Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 29.06.2012 - 8/2012  
phm. Stanisław Sałajczyk Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 30.04.2014 - 3/2014  
phm. Stanisław Gałecki Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 30.04.2014 - 3/2014  
hm. Agnieszka Rytel Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 30.09.2014 - 8/2014  
hm. Piotr Nowacki Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 30.03.2015 - 3/2015  
hm. Magdalena Suchan Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 31.10.2015 - 8/2015  
hm. Katarzyna Kurowska Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 31.10.2015 - 8/2015  
phm. Marcin Sobiepański Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” 31.10.2015 - 8/2015