Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Ozdnaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP. Odznaczenie to jest nadawane przez Przewodniczącego ZHP, zgodnie z Uchwałą nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP.

Poniżej lista osób odznaczonych na wniosek naszego hufca.

Imię i nazwisko lub nazwa Rodzaj odznaki Data i rozkaz nadania Uwagi
Makro Cash&Carry zbiorowa, srebrna 8/2002  
Klaudiusz Kuruc indywidualna, srebrna 18.06.2012, 13/2012 Leśniczy Nadleśnictwa Strużnica
Nadleśnictwo Śnieżka zbiorowa, srebrna 18.06.2012, 13/2012  
Sławomir Orłowski indywidualna, srebrna 18.06.2012, 13/2012 p.o nadleśniczego Nadleśnictwa Śnieżka
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi zbiorowa, srebrna 15.09.2013, 24/2013  
Firma Inchem Polonia Sp. z o. o. z Wiśniowej Góry zbiorowa, srebrna 15.09.2013, 24/2013  
Ewa Juśkiewicz indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 przyjaciółka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Mariusz Juśkiewicz indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 przyjaciel Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Katarzyna Pakuła indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 przyjaciólka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Anna Wachowicz indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 dyrektor Hipermarketu Carrefour przy ulicy Bandurskiego w Łodzi
Marcin Domżalski indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 przyjaciel Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303
Kinga Domżalska indywidualna, srebrna 15.09.2013, 24/2013 przyjaciólka Szczepu Harcerskiego Dywizjonu 303