Biuletyn Informacji Publicznej   Zwiazek Harcerstwa PolskiegoZwiazek Harcerstwa PolskiegoChoragiew Łódzka ZHP

Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP

Instruktorzy naszego hufca wielokrotnie byli odznaczani przez władze Chorągwi Łódzkiej ZHP. Poniżej zamieszczamy listę instruktorów, którzy działają bądź działali w naszym hufcu, a zostali odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej". Odznaczenie to jest nadawane przez Komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP w dwóch stopniach: srebrnym i złotym.

Stopień Imię i nazwisko Rodzaj i nr odznaki Data i rozkaz nadania Uwagi
hm. Mieczysław Mika w stopniu srebrnym, nr 17 11.10.2002, 14/2002  
hm. Alina Zalech w stopniu srebrnym, nr 20 11.10.2002, 14/2002  
phm. Radosław Topolski w stopniu srebrnym, nr 28 12.09.2003, 9/2003  
hm. Alicja Bilecka w stopniu srebrnym, nr 31 12.09.2003, 9/2003  
hm. Witold Mockałło w stopniu srebrnym, nr 54 02.04.2004, 5/2004  
hm. Janusz Boisse w stopniu srebrnym, nr 82 29.03.2006, 6/2006  
hm. Andrzej Leman w stopniu srebrnym, nr 83 29.03.2006, 6/2006  
hm. Bożena Salska w stopniu srebrnym, nr 84 29.03.2006, 6/2006  
hm. Katarzyna Sawiak w stopniu srebrnym, nr 85 29.03.2006, 6/2006  
hm. Marta Tarnowska w stopniu srebrnym, nr 86 29.03.2006, 6/2006  
hm. Marzanna Topolska w stopniu srebrnym, nr 87 29.03.2006, 6/2006  
phm. Sylwia Bartosik w stopniu srebrnym, nr 136 29.11.2007, 20/2007  
hm. Marta Brulikowska-Polit w stopniu srebrnym, nr 137 29.11.2007, 20/2007  
phm. Rafał Sak w stopniu srebrnym, nr 138 29.11.2007, 20/2007 .
hm. Mieczysław Mika w stopniu złotym, nr 10 28.09.2008, 19/2008  
hm. Alina Zalech w stopniu złotym, nr 18 05.09.2010, S5/2010  
phm. Wiktor Wróblewski w stopniu srebrnym, nr 218 05.12.2010, 25/2010  
hm. Andrzej Leman w stopniu złotym 15.09.2013, 24/2013  
hm. Katarzyna Sawiak w stopniu złotym 15.09.2013, 24/2013  
hm. Anna Cichosz w stopniu srebrnym 15.09.2013, 24/2013  
hm. Katarzyna Kurowska w stopniu srebrnym 15.09.2013, 24/2013  
hm. Magdalena Suchan w stopniu srebrnym 15.09.2013, 24/2013  
hm. Rafał Rytel w stopniu srebrnym 15.09.2013, 24/2013  
phm. Monika Suchan w stopniu srebrnym 04.10.2014, 20/2014  
hm. Katarzyna Rytko w stopniu srebrnym 04.10.2014, 20/2014  
pwd. Anna Gajda w stopniu srebrnym 04.10.2014, 20/2014  
phm. Tomasz Jachimek w stopniu srebrnym 04.10.2014, 20/2014  

Na wniosek Komendy Hufca Srebrna Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” przyznano w dniu 19.05.2013 także Pani Hannie Zdanowskiej, Prezydent Miasta Łodzi.